Законодавне новине

Донета Уредба о знаку усаглашености

У Службеном гласнику Републике Србије број 4/22 од 14. јануара 2022. године објављена је Уредба о знаку усаглашености

Дана 22. јануара 2022. године ступила је на снагу Уредба о знаку усаглашености, а чија ће примена почети од 1. маја 2022. године.

Уредбом је прописано да се пре стављања на тржиште или у употребу, производ који је усаглашен са захтевима техничког прописа означава одговарајућим знаком усаглашености, ако је то утврђено техничким прописом. Знакови усаглашености су:српски знак усаглашености, CЕ знак и други знакови усаглашености, у складу са посебним прописима.

Такође, наведеном уредбом забрањено је означавање тим знаком производа који није усаглашен са техничким прописом, односно производа за који није прописано означавање српским знаком усаглашености.Забрањено је производ означити другим знаком који није српски знак усаглашености већ на њега само подсећа својим садржајем или обликом чиме би код потрошача или другог корисника могао да створи заблуду да се ради о српском знаку усаглашености или ако би означавање производа другим знаком смањило видљивост,односно читљивостсрпског знака.

У складу са овом уредбом, у циљу ближег успостављања јасних правила по којима поступају заинтересоване стране, прописан је начин стављања знакова усаглашености на производе и њихова употреба.