Законодавне новине

Програм финансијске подршке - Коришћењем стандарда до конкурентнијих производа

Влада Републике Србије је на седници одржаној 28. јануара 2022. године донела Уредбу о утврђивању Програма финансијске подршке - Коришћењем стандарда до конкурентнијих производа.

У Службеном гласнику Републике Србије број 12/22 од 1. фебруара 2022. године објављена је Уредба о утврђивању Програма финансијске подршке - Коришћењем стандарда до конкурентнијих производа.

            Основни циљ наведеног програма јесте унапређење конкурентности, безбедности и квалитета производа и услуга, односно олакшан приступ тржиштима и повећање нивоа конкурентности, првенствено малих и средњих предузећа и предузетника.

Наведени програм, као одговор на потребе привреде, укључује инструмент финансијске подршке привредним субјектима у укупном износу од 50.000.000,00 динара за 2022. годину.Расположива средства одобравају се појединачно корисницима програма рефундацијом, као суфинансирање, у висини од 40% односно 60% оправданих трошкова без ПДВ-а, за сваку пројектну активност.

           Максималан укупни износ одобрених средстава за рефундацију, који један корисник може остварити за једну или више активности износи 1.000.000,00 динара, док је минималан износ 100.000,00 динара.

            Подршка у оквиру Програма намењена је за суфинансирање следећих активности корисника програма:

  •  спровођење поступака оцењивања усаглашености производа са захтевима српских и иностраних (превасходно европских) техничких прописа и/или остваривање услова за означавање прописаним знацима;
  •  уређење пословања у складу са захтевима међународно признатих стандарда система менаџмента;
  •  набавку српских стандарда.

Министарство привреде (МП) ће програм реализовати у сарадњи са Развојном агенцијом Србије (РАС).

Детаљне информације које се тичу услова за конкурисање по програму, поступка спровођења програма и рокова за конкурисање,  могу се наћи у тексту програма, а биће  објављени и у самом јавном позиву, који ће бити доступан на сајту МП и РАС. Објављивање јавног позива очекује се током фебруара/марта текуће године.