Законодавне новине

Објављен Списак српских стандарда из области опреме и заштитних система намењених за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама

У Службеном гласнику број 12/2022 од 1. фебруара 2022 године објављен је нови Списак српских стандарда из области опреме и заштитних система намењених за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама којим су преузети ATEX хармонизовани стандарди са референтне листе европских хармонизованих стандарда од 26. августа 2021. године.

Правилник о опреми и заштитним системима намењеним за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама („Службени гласник РС”, бр. 10/17 и 21/20– у даљем тексту: Правилник), је праћен Списком српских стандарда из области опреме и заштитних система намењених за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама. Последња верзија овог списка објављена је у „Сл. гласнику РС”, 12/2022 од 1. фебруара 2022 године. Овај списак се редовно ажурира у складу са списком хармонизованих стандарда објављеним у Службеном листу ЕУ и усклађен је са списком стандарда  са референтне листе европских хармонизованих стандарда од 26. августа 2022. године.