Законодавне новине

Правилник о условима за добијање знака произвођача предмета од драгоцених метала, као и знака увозника и знака заступника

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 13/22 од 4. фебруара 2022. године објављен је Правилник о условима за добијање знака произвођача предмета од драгоцених метала, као и знака увозника и знака заступника.

Правилник о условима за добијање знака произвођача предмета од драгоцених метала, као и знака увозника и знака заступника објављен је у „Службеном гласнику РС”, број 13/22 од 4. фебруара 2022. године. Овај правилник ступа на снагу 12. фебруара 2022. године, а почиње да се примењује од 1. фебруара 2023. године. 

Даном почетка примене овог правилника, престаје да важи Правилник о условима за добијање  знака произвођача предмета од драгоцених метала, као и знака увозника односно заступника (,,Службени гласник РС”, број 7/13).