Законодавне новине

Списак нормативних докумената из области мерила

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 30/22 од 4. марта 2022. године објављен је Списак нормативних докумената из области мерила

Списак нормативних докумената из области мерила објављен је у „Службеном гласнику РС”, број 30/22 од 4. марта 2022. године. 

Овим списком замењује се Списак српских стандарда (нормативних докумената) из области мерила („Службени гласник РС”, број 39/14).