V e s t i

02. 03. 2023. Događanja

Radionica ,,Podrška unapređenju i razvoju sektora infrastrukture kvaliteta u Srbiji u cilju usklađivanja propisa i standarda industrijskih proizvoda sa propisima EU”

U okviru bilateralne saradnje se Češkom Republikom, a  u okviru projekta „Aid for Trade“(„Podrška sektoru infrastrukture kvaliteta Srbije u oblasti ocenjivanja usaglašenosti ...

14. 02. 2023. Zakonodavne novine

Doneta Uredba o posebnim zahtevima za akreditovana tela u sastavu proizvođača

Vlada je na sednici održanoj 19. januara 2023. godine donela Uredbu o posebnim zahtevima za akreditovana tela u sastavu proizvođača ...

07. 02. 2023. Aktuelnosti

Ispunjeni uslovi za otvaranje pregovora u okviru PG1

Nakon više od osam godina konsultativnog procesa Evropska komisija je obavestila Ministarstvo privrede da se mogu usvojiti strateška dokumenta koja predstavljaju merila za ...

16. 01. 2023. Aktuelnosti

Objavljen javni poziv za refundiranje troškova vezanih za primenu tehničkih propisa i standarda

30. decembra 2022. godine objavljen je javni poziv za učešće u Programu podrške razvoju konkurentnosti u 2022. godini. Program sprovodi Razvojna agencije Srbije u saradnji ...

09. 01. 2023. Zakonodavne novine

Pravilnik o aktivnim dozimetrima fotonskog zračenja koji se koriste u zaštiti od jonizujućeg zračenja

U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 144/22 od 30. decembra 2022. godine objavljen je Pravilnik o aktivnim dozimetrima fotonskog zračenja koji se koriste u zaštiti ...

28. 11. 2022. Događanja

Generalne skupštine CEN/CENELEC sledeće godine u Beogradu

V.d. pomoćnika ministra Nikola Vitas održao je sastanak sa direktorkom Instituta za standardizaciju Srbije Tatjanom Bojanić, na temu organizacije Generalne skupštine CEN/CENELEC ...

24. 11. 2022. Događanja

Vitas: Kvalitet neophodan za konkurentnost srpske privrede

V.d. pomoćnika ministra Nikola Vitas održao je sastanak sa delegacijom Direkcije za mere i dragocene metale na čelu sa direktorom Čedomirom Belićem, gde su razgovarali o aktuelnim ...

10. 11. 2022. Događanja

Oskar kvaliteta 2022 za najbolje organizacije

V.d.pomoćnika ministra Miodrag Dugandžija uručio je godišnja priznanja za poslovnu izvrsnost „Oskar kvaliteta 2022“ u okviru Foruma kvaliteta i poslovne izvrsnosti, koji se ...

01. 11. 2022. Događanja

KRAJ PROJEKTA IPA 2017

U Sektoru za kvalitet i bezbednost proizvoda, dana 1. novembra 2022. godine održan je sastanak na temu projekta IPA 2017 koji će zvanično biti okončan 2. novembra 2022. god ...

27. 10. 2022. Događanja

Održani Okrugli stolovi u oblasti standardizacije

U okviru projekta IPA 2017 - Podrška bezbednijim proizvodima, tokom oktobra 2022. godine, održano je šest okruglih stolovi u oblasti standardizacije na temu: "Izazovi u primeni ...