В е с т и

17. 09. 2021. Актуелности

ИСС на челу радне групе међународног техничког комитета

Институт за стандардизацију Србије добио је прилику за председавање секретаријатом радне групе коју је до сада водио AFNOR, француско национално тело за стандардизацију ...

14. 09. 2021. Догађања

Projekat IPA 2017: EU for Serbia - Support for safer products (Подршка безбеднијим производима)

У оквиру Пројекта IPA 2017: EU for Serbia - Support for safer products (Подршка безбеднијим производима), 14. септембра 2021. године, у хотелу Mona Plаza у Београду, одржана ...

10. 09. 2021. Догађања

Радионица „АCAA преговори и утицај на систем инфрастуктуре квалитета”

У оквиру билатералне сарадње се Чешком Републиком, у организацији Министарства привреде (Сектора за квалитет и безбедност производа) и сарадњи са Привредном комором Србије ...

08. 09. 2021. Догађања

Пројекат IPA 2017: EU for Serbia - Support for safer products (Подршка безбеднијим производима)

У оквиру пројекта IPA 2017: EU for Serbia - Support for safer products (Подршка безбеднијим производима), 7. септембра 2021. године, у хотелу Праг, одржан је једнодневни ...

03. 09. 2021. Догађања

ПТБ Пројекат „Подршка инфраструктури квалитета у Републици Србији“

Састанак чланова Одбора Пројекта „Подршка инфраструктури квалитета у Републици Србији“ ...

03. 09. 2021. Законодавне новине

Донета Одлука о изменама и допунама Оснивачког акта Акредитационог тела Србије

На седници одржаној дана 5. августа 2021. године Влада Републике Србије донела је Одлуку о изменама и допунама Оснивачког акта Акредитационог тела Србије ...

03. 09. 2021. Догађања

IPA 2017: EU for Serbia - Support for safer products (Подршка безбеднијим производима)

У оквиру пројекта IPA 2017: EU for Serbia - Support for safer products (Подршка безбеднијим производима), 1. и 2. септембра 2021. године, у хотелу Праг, одржане су једнодневне ...

28. 07. 2021. Актуелности

Пројекат IPA 2017: EU for Serbia - Support for safer products (Подршка безбеднијим производима)

У оквиру пројекта ИПА 2017 - Подршка безбеднијим производима, у просторијама Сектора за квалитет и безбедност производа, 28. јула 2021. године, путем видео линка, одржан је ...

21. 07. 2021. Актуелности

ПОТВРДА О УСАГЛАШЕНОСТИ – КАКО ПОСЛЕ?

Стављање ЕЕЕ производа (електрична и електронска опрема) на тржиште Републике Србије после 31. децембра 2021. године ...

02. 07. 2021. Најаве

Јавни позив за доделу употребљаванe опремe набављенe из европских фондова IPA 2013

Јавни позив за доделу употребљаванe опремe набављенe из европских фондова IPA 2013 – на основу уговора EU Contract EuropeAid/135592/IH/SUP /RS - Пројекат „Набавка опреме ...