Актуелности

ПОТВРДА О УСАГЛАШЕНОСТИ – КАКО ПОСЛЕ?

Стављање ЕЕЕ производа (електрична и електронска опрема) на тржиште Републике Србије после 31. децембра 2021. године

Нека од актуелних питања (која наводимo у целости) привредних субјеката која су упућивана Министарству привреде у вези са укидањем института Потврде о усаглашености.

 

„Да ли ће се престанак коришћења потврда о усаглашености на основу наведених правилника односити на производе који се од дана 01.01.2022. године увезу или на све производе који се дана 01.01.2022. године налазе у промету?

 

Да ли ће се од 01.01.2022. године, уместо до тада важеће потврде о усаглашености, захтевати прибављање другог, одговарајућег документа? Ако хоће, како ће се тај документ звати и чиме ће бити регулисан?

 

Да ли је у плану усвајање подзаконских аката који ће регулисати новонасталу ситуацију?

 

Да ли је увозник/дистрибутер обавезан да од дана 01.01.2022. године поседује DOC (декларацију о усаглашености) који издаје произвођач и за артикле за које од тог дана не буде потребна потврда о усаглашености на основу наведених правилника?

 

Да ли ће се и даље користити српски знак о усаглашености, иако неће бити издаване потврде о усаглашености од стане сертификационог тела? Ако је одговор потврдан, на основу чега ће увозник означавати увезене производе српским знаком усаглашености, с обзиром да од дана 01.01.2022. године, сертификациона тела неће бити у обавези да издају потврде о усаглашености?“

 

Званичан став овог министарства можете наћи овде (линк)