Kristalno staklo

Transponovanje i implementacija Direktive 69/493/EEZ, odnosno donošenje tehničkih propisa iz oblasti kristalnog stakla, u nadležnosti je Ministarstva privrede - Sektor za kvalitet i bezbednost proizvoda.

Ova oblast je trenutno regulisana  Pravilnikom o obeležavanju proizvoda od kristalnog stakla ("Službeni glasnik RS", broj 143/14). Pravilnik je stupio na snagu 03. januara 2015 godine, a počinje sa primenom od 1. januara 2018. godine.