Tekstil

Ministarstvo privrede je tokom 2013. godine u pravni sistem Republike Srbije preuzelo evropske direktive "starog pristupa" za obeležavanje tekstilnih proizvoda i označavanje obuće. 

TEKSTIL 

Transponovanje i implementacija Uredbe EU 1007/2011, odnosno donošenje tehničkih propisa iz oblasti tekstila, u nadležnosti je Ministarstva privrede - Sektor za kvalitet i bezbednost proizvoda.

Ova oblast je trenutno regulisana  Pravilnikom o označavanju i obeležavanju tekstilnih proizvoda ("Službeni glasnik RS", broj 1/14). Pravilnik je stupio na snagu 14. januara 2014, a primenjuje se od 1. jula 2015. godine i usklađen je sa svim načelima i bitnim zahtevima iz Uredbe broj 1007/11 Evropskog parlamenta i Saveta o nazivima tekstilnih vlakana i označavanju i obeležavanju sirovinskog sastava tekstilnih proizvoda, kao i zahtevima Uredbe Evropske komisije broj 286/2012 kojom se dopunjava Uredba broj 1007/11 Evropskog parlamenta i Saveta. 

Prelazni period je propisan s obzirom na to da je neophodno da značajan broj domaćih proizvođača i drugih isporučilaca tekstilnih proizvoda svoje kapacitete u tehničko-tehnološkom smislu prilagodi sprovođenju ovog pravilnika.

U periodu do početka primene novog pravilnika (odnosno do 1. jula 2015) primenjuju se sledeći propisi: Naredba o tekstilnim proizvodima koji u prometu moraju biti snabdeveni uverenjem o kvalitetu („Sl. list SRJ”, br. 14/92), i Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za označavanje obeležavanje i pakovanje tekstilnih proizvoda („Sl. glasnik RS”, br. 56/09).

Ministarstvo privrede - Sektor za kvalitet i bezbednost proizvoda, je pripremilo i na internet stranicu Sektora postavilo Priručnik za primenu Pravilnika, kao pomoć privrednicima, organima tržišnog nadzora i drugim zainteresovanim stranama koje primenjuju propise u ovoj oblasti.