Obuća

Za transponovanje i implementaciju Direktive 94/11/EZ nadležno je Ministarstvo privrede - Sektor kvalitet i bezbednost proizvoda.

Ova oblast je trenutno regulisana Pravilnikom o označavanju obuće ("Službeni glasnik RS", broj 1/14), koji je stupio na snagu 14. januara 2014, a primenjuje se od 1. jula 2015. Pravilnik je usklađen sa svim načelima i bitnim zahtevima iz Direktive 94/11/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 23. marta 1994. o označavanju materijala glavnih delova obuće.

Prelazni period je propisan s obzirom na to da je neophodno da značajan broj domaćih proizvođača i drugih isporučilaca obuće svoje kapacitete u tehničko-tehnološkom smislu prilagodi sprovođenju ovog pravilnika.

U periodu do početka primene novog pravilnika (odnosno do 1. jula 2015) primenjuju se sledeći propisi:

-       Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za označavanje, deklarisanje i način pakovanja gotove kože i krzna, proizvoda od prirodne i veštačke kože („Sl. glasnik RS”, br. 56/09). 

Ministarstvo privrede - Sektor za kvalitet i bezbednost proizvoda je pripremilo Priručnik za primenu Pravilnika, kao pomoć privrednicima, organima tržišnog nadzora i drugim zainteresovanim stranama koje primenjuju propise u ovoj oblasti.

U 2014. godini je započet rad na preuzimanju zahteva direktive za kristalno staklo čime će se završiti transponovanje direktiva starog pristupa za koje je nadležno Ministarstvo privrede.