Кристално стакло

Транспоновање и имплементација Директиве 69/493/ЕЕЗ, односно доношење техничких прописа из области кристалног стакла, у надлежности је Министарства привреде - Сектор за квалитет и безбедност производа.

Ова област је тренутно регулисана  Правилником о обележавању производа од кристалног стакла ("Службени гласник РС", број 143/14). Правилник је ступио на снагу 03. јануара 2015 године, а почиње са применом од 1. јануара 2018. године.