Zakonodavne novine

09. 07. 2020. Zakonodavne novine

Objavljen Pravilnik o izmenama Pravilnika o vrstama merila koja podležu zakonskoj kontroli

U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 93/20 od 1. jula 2020. godine objavljen je Pravilnik o izmenama Pravilnika o vrstama merila koja podležu zakonskoj kontroli ...

02. 07. 2020. Zakonodavne novine

Obaveštenje za imenovana tela za ocenjivanje usaglašenosti prema Pravilniku o bezbednosti liftova („Sl. Glasnik RS. Br. 15/17)

U Službenom glasniku RS broj 21/20 od 6. marta 2020. godine objavljen je Pravilnik o izmenama Pravilnika o bezbednosti liftova ...

01. 07. 2020. Zakonodavne novine

Objavljen Spisak srpskih standarda iz oblasti LZO

U Službenom glasniku broj 90/2020 od 26. juna 2020 godine objavljen je novi Spisak srpskih standarda iz oblasti lične zaštitne opreme kojim su preuzeti harmonizovani standardi ...

02. 04. 2020. Zakonodavne novine

Objavljen Pravilnik o mernim sistemima za komprimovana gasovita goriva za vozila

U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 44/20 od 27. marta 2020. godine objavljen je Pravilnik o mernim sistemima za komprimovana gasovita goriva za vozila ...

13. 03. 2020. Zakonodavne novine

Objavljen Pravilnik o LZO

U službenom glasniku broj 23/2020 od 10. marta 2020 godine objavljen je novi Pravilnik o ličnoj zaštitnoj opremi kojim su preuzete odredbe Uredbe EU 2016/425 Evropskog parlamenta ...

11. 03. 2020. Zakonodavne novine

Objavljen Zakon o potvrđivanju Konvencije o kontroli i žigosanju predmeta od dragocenih metala sa aneksima I i II

U „Službenom glasniku RS – Međunarodni ugovori”, broj 4/20 od 5. marta 2020. godine objavljen je Zakon o potvrđivanju Konvencije o kontroli i žigosanju predmeta od dragocenih ...

11. 03. 2020. Zakonodavne novine

Objavljeni pravilnici o izmenama Pravilnika u oblasti mašina, „LVD“, “EMC“, liftova i „ATEX-a“

U službenom Glasniku RS, broj 21/2020 od 6. marta 2020. godine objavljeni su pravilnici o izmenama Pravilnika u oblasti mašina, niskonaponske električne opreme, liftova, elektromagnetske ...

20. 02. 2020. Zakonodavne novine

Objavljen Pravilnik o merilima za merenje sile kočenja kod motornih vozila

U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 13/20 od 14. februara 2020. godine objavljen je Pravilnik o merilima za merenje sile kočenja kod motornih vozila ...

21. 01. 2020. Zakonodavne novine

Objavljen novi Spisak srpskih standarda iz oblasti mašina

U „Službenom glasniku RS”, broj 3/2020 od 17. januara 2020. godine objavljen je novi spisak srpskih standarda iz oblasti mašina ...

08. 01. 2020. Zakonodavne novine

Vlada Republike Srbije utvrdila Predlog zakona o metrologiji, Predlog zakona o predmetima od dragocenih metala, kao i Predlog zakona o potvrđivanju konvencije o kontroli i žigosanju predmeta od dragocenih metala sa aneksima I i II

Vlada Republike Srbije ja na sednici održanoj 24. oktobra 2019. godine, utvrdila Predlog zakona o metrologiji i Predlog zakona o predmetima od dragocenih metala. Takođe, na ...