Дечја игралишта

Правилник о безбедности дечјих игралишта ступио је на снагу 25. августа 2018. године, а поједине одредбе су унапређене у јуну 2019. године.  

Које новине Правилник из јуна 2019. доноси? - Структура, јасне обавезе одговорног лица за постављање игралишта, питања у вези са оцењивањем усаглашености, именовањем... Једном речју, покушали смо да појаснимо све недоумице које су се изкристалисале током бројних семинара и обука које смо држали у сарадњи са Привредном комором Србије, на Инстуту за стандардизацију Србије као и кроз званичне и незваничне упите свих заинтересованих страна које су се обраћале Министарству привреде било којим начином, а све са једним циљем, што боље имплементације!

Правилником се „уводе“ европски стандарди за опрему која се поставља на дечја игралишта и у којима су садржани захтеви за безбедност у погледу материјала, пројектовања и израде, чиме се директно безбедност деце диже на виши – прихватљив ниво.

Сва игралишта ће бити израђена по европским стандардима, а у прелазном периоду од три године од дана пуне примене, тј. од 23. новембра 2018. године, радови на постојећим игралиштима ће се обављати у циљу усклађивања са захтевима овог Правилника.

 

Према овом пропису подлога на игралиштима мора да буде таква да поседује својство ублажавања (амортизације) удара, од природних материјала попут песка, траве, шљунка, малча или од гуме, док справе могу бити више „креативне“ како би развијале моторику деце. Подлога мора да буде таква да дете приликом пада не доживи озбиљнију повреду, да се заправо могућност повреде сведе на минимум, јер их је немогуће у потпуности елиминисати.

Правилник је дефинисао рок од три године да се сва игралишта доведу у безбедно стање, то значи да ће нова да се израђују у складу са стандардима и другим захтевима из Правилника, а постојећа ће за те три године морати да се прилагоде. Опрема која није исправна мораће да се уклони или поправи, а казне за кршење захтева Правилника су законом прописане.

Правилником је по први пут тачно дефинисана одговорност према свим актерима у односу на дечја игралишта. Одговорност за стављање у употребу безбедних игралишта  је на власнику, што је у највећем броју случајева локална самоуправа која ће и финансирати „прилагођавање“ постојећих игралишта европским стандардима. Када дође до оштећења справа и других елемената у оквиру игралишта трошкове поправке сносиће власник, односно осигуравајуће куће, уколико власници осигурају игралишта.

 

Локалне самоуправе и остали власници дечјих игралишта су у обавези да воде евиденцију и да на захтев, обавештавају Министарство привреде о, нпр. како ће и када вршити реконструкцију постојећих игралишта како би што мањи број игралишта по истеку рока био затворен.
Када је у питању надлежност за надзор стања на игралиштима, у највећој мери је за то задужена тржишна инспекција, али и комунална која ће радити у сарадњи са локалним самоуправама.

У Правилнику Република Србија имплементира најновије европске трендове у овој области, искуства суседних земаља, као и земаља чланица ЕУ.

На следећем линку можете преузети презентацију Правилника са последњег Семинара, одржаног у просторијама Министарства привреде, новембра 2019. године, са посебним освртом на произвођаче, увознике и оне који се баве писањем тендерске документације у овој области.

Извод из регистра именованих тела за оцењивање усаглашености (последња измена март 2024):

Министарство привреде је припремило Водич за примену Правилника о безбедности дечјих игралишта. Овај водич има за циљ да разјасни бројне недоумице у вези са применом Правилника. Имајућу на уму да област дечјих игралишта никада раније није била регулисана и узимајући у обзир општу свест о коришћењу и употреби стандарда допринос водича може да буде значајан.

Управо су наведени разлози кулминирали одлуком да се један овакав водич и реализује.

Званично време Републике Србије

Анкете