Мазива

Ова област уређена је Правилником о техничким и другим захтевима за мазива, индустријска уља и сродне производе ("Сл. лист СЦГ", бр. 62/2004 и 50/2005). Овим правилником прописују се технички и други захтеви које морају да испуњавају мазива, индустријска уља и сродни производи који се користе за подмазивање, електроизолацију, пренос снаге и топлоте и антикорозиону заштиту.

Званично време Републике Србије

Анкете