Законодавне новине

02. 02. 2022. Законодавне новине

Програм финансијске подршке - Коришћењем стандарда до конкурентнијих производа

Влада Републике Србије је на седници одржаној 28. јануара 2022. године донела Уредбу о утврђивању Програма финансијске подршке - Коришћењем стандарда до конкурентнијих производа ...

24. 01. 2022. Законодавне новине

Донета Уредба о знаку усаглашености

У Службеном гласнику Републике Србије број 4/22 од 14. јануара 2022. године објављена је Уредба о знаку усаглашености ...

24. 01. 2022. Законодавне новине

Образован Савет за квалитет

Влада Републике Србије, донела је Одлуку о образовању Саветa за квалитет, као стручног саветодавног тела, са циљем развоја области инфраструктуре квалитета у Србији ...

05. 01. 2022. Законодавне новине

Уредба о законским мерним јединицама и начину њихове употребе

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 132/21 од 30. децембра 2021. године објављена је Уредба о законским мерним јединицама и начину њихове употребе ...

31. 12. 2021. Законодавне новине

Обавезе именованих тела за оцењивање усаглашености поводом престанкa издавања потврда о усаглашености прописаних Правилником о ЛВД, Правилником о ЕМЦ и Правилником о безбедности машина

Подсећамо тела за оцењивање усаглашености која су именована у складу са Правилником о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона ("Сл. гласник ...

28. 12. 2021. Законодавне новине

Донета Уредба о начину спровођења оцењивања усаглашености и исправи о усаглашености

Влада је на седници одржаној 23. децембра 2021. године донела Уредбу о начину спровођења оцењивања усаглашености и исправи о усаглашености ...

13. 12. 2021. Законодавне новине

Правилник о реглоскопима

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 120/21 од 10. децембра 2021. године објављен је Правилник о о реглоскопима ...

07. 12. 2021. Законодавне новине

Правилник о државним жиговима за предмете од драгоцених метала

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 114/21 од 30. новембра 2021. године објављен је Правилник о државним жиговима за предмете од драгоцених метала ...

23. 11. 2021. Законодавне новине

Правилник о безбедности дечијих игралишта од данас обавезан за сва игралишта

Сва дечија игралишта од данас морају да испуњавају захтеве у складу са Правилником о безбедности дечјих игралишта, чија примена ступа на снагу ...

03. 09. 2021. Законодавне новине

Донета Одлука о изменама и допунама Оснивачког акта Акредитационог тела Србије

На седници одржаној дана 5. августа 2021. године Влада Републике Србије донела је Одлуку о изменама и допунама Оснивачког акта Акредитационог тела Србије ...