Законодавне новине

30. 08. 2022. Законодавне новине

Правилник о садржини и начину вођења регистара који се односе на техничке прописе

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 95/22 од 26. августа 2022. године објављен је Правилник о садржини и начину вођења регистара који се односе на техничке прописе ...

18. 08. 2022. Законодавне новине

Објављен Списак српских стандарда из области ЛЗО

У Службеном гласнику број 89/2022 од 11. августа 2022 године објављен је нови Списак српских стандарда из области личне заштитне опреме којим су преузети хармонизовани стандарди ...

02. 08. 2022. Законодавне новине

Правилник о знаку произвођача, увозника, односно заступника и ознаци финоће

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 84/22 од 29. јула 2022. године објављен је Правилник о знаку произвођача, увозника, односно заступника и ознаци финоће ...

02. 08. 2022. Законодавне новине

Правилник о изменама и допуни Правилника о врстама мерила која подлежу законској контроли

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 84/22 од 29. јула 2022. године објављен је Правилник о изменама и допуни Правилника о врстама мерила која подлежу законској контроли ...

26. 07. 2022. Законодавне новине

Правилник о начину утврђивања усаглашености предмета од драгоцених метала на основу прописане документације

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 82/22 од 22. јула 2022. године објављен је Правилник о начину утврђивања усаглашености предмета од драгоцених метала на основу ...

01. 07. 2022. Законодавне новине

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПРОИЗВОЂАЧЕ И УВОЗНИКЕ ДУВАНСКИХ ПРОИЗВОДА

1. јануара 2023. године почиње пуна примена Правилника о утврђивању листе српских стандарда из области опште безбедности производа („Службени гласник Републике Србије”, број ...

01. 06. 2022. Законодавне новине

Правилник о начину признавања иностраних жигова на предметима од драгоцених метала

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 62/22 од 27. маја 2022. године објављен је Правилник о начину признавања иностраних жигова на предметима од драгоцених метала ...

16. 05. 2022. Законодавне новине

Списак српских стандарда из области мерила

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 57/22 од 12. маја 2022. године објављен је Списак српских стандарда из области мерила ...

10. 03. 2022. Законодавне новине

Списак нормативних докумената из области мерила

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 30/22 од 4. марта 2022. године објављен је Списак нормативних докумената из области мерила ...

18. 02. 2022. Законодавне новине

Правилник о начину испитивања и жигосања предмета од драгоцених метала, драгоцених метала и њихових легура

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 18/22 од 11. фебруара 2022. године објављен је Правилник о начину испитивања и жигосања предмета од драгоцених метала, драгоцених ...