Законодавне новине

07. 07. 2023.

Генерална скупштина CEN/CENELEC 2023

Овогодишње Генерално заседање европских организација за стандардизацију CEN и CENELEC, чији је домаћин Институт за стандардизацију Србије, одржано је у Београду. У току четири ...

09. 06. 2023. Законодавне новине

ПРАВИЛНИК О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ СРПСКИХ СТАНДАРДА ИЗ ОБЛАСТИ ОПШТЕ БЕЗБЕДНОСТИ ПРОИЗВОДА

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 47/23 од 8. јуна 2023. године објављен је Правилник о утврђивању листе српских стандарда из области опште безбедности производа ...

11. 05. 2023. Законодавне новине

ПРАВИЛНИК О ДРЖАВНИМ ЖИГОВИМА ЗА ОВЕРАВАЊЕ МЕРИЛА

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 32/2023 од 21. априла 2023. године објављен је Правилник о државним жиговима за оверавање мерила ...

07. 04. 2023. Законодавне новине

Правилник о мерилима брзине возила у саобраћају

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 26/23 од 6. априла 2023. године објављен је Правилник о мерилима брзине возила у саобраћају ...

27. 03. 2023. Законодавне новине

Донета Уредба о начину признавања иностраних исправа о усаглашености

Влада је на седници одржаној 9. марта 2023. године донела Уредбу о начину признавања иностраних исправа о усаглашености ...

09. 03. 2023. Законодавне новине

Донета Уредба о Нотификацији тела за оцењивање усаглашености

Влада је на седници одржаној 2. марта 2023. године донела Уредбу о нотификацији тела за оцењивање усаглашености ...

14. 02. 2023. Законодавне новине

Донета Уредба о посебним захтевима за акредитована тела у саставу произвођача

Влада је на седници одржаној 19. јануара 2023. године донела Уредбу о посебним захтевима за акредитована тела у саставу произвођача ...

09. 01. 2023. Законодавне новине

Правилник о активним дозиметрима фотонског зрачења који се користе у заштити од јонизујућег зрачења

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 144/22 од 30. децембра 2022. године објављен је Правилник о активним дозиметрима фотонског зрачења који се користе у заштити ...

14. 10. 2022. Законодавне новине

Правилник о техничким и другим захтевима у погледу израде предмета од драгоцених метала

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 112/22 од 12. октобра 2022. године објављен је Правилник о техничким и другим захтевима у погледу израде предмета од драгоцених метала ...

14. 10. 2022. Законодавне новине

Правилник о начину поступања са предметима од драгоцених метала у оквиру надзора

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 112/22 од 12. октобра 2022. године објављен је Правилник о начину поступања са предметима од драгоцених метала у оквиру надзора ...