Dečja igrališta

Pravilnik o bezbednosti dečjih igrališta stupio je na snagu 25. avgusta 2018. godine, a pojedine odredbe su unapređene u junu 2019. godine.  

Koje novine Pravilnik iz juna 2019. donosi? - Struktura, jasne obaveze odgovornog lica za postavljanje igrališta, pitanja u vezi sa ocenjivanjem usaglašenosti, imenovanjem... Jednom rečju, pokušali smo da pojasnimo sve nedoumice koje su se izkristalisale tokom brojnih seminara i obuka koje smo držali u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, na Instutu za standardizaciju Srbije kao i kroz zvanične i nezvanične upite svih zainteresovanih strana koje su se obraćale Ministarstvu privrede bilo kojim načinom, a sve sa jednim ciljem, što bolje implementacije!

Pravilnikom se „uvode“ evropski standardi za opremu koja se postavlja na dečja igrališta i u kojima su sadržani zahtevi za bezbednost u pogledu materijala, projektovanja i izrade, čime se direktno bezbednost dece diže na viši – prihvatljiv nivo.

Sva igrališta će biti izrađena po evropskim standardima, a u prelaznom periodu od tri godine od dana pune primene, tj. od 23. novembra 2018. godine, radovi na postojećim igralištima će se obavljati u cilju usklađivanja sa zahtevima ovog Pravilnika.

 

Prema ovom propisu podloga na igralištima mora da bude takva da poseduje svojstvo ublažavanja (amortizacije) udara, od prirodnih materijala poput peska, trave, šljunka, malča ili od gume, dok sprave mogu biti više „kreativne“ kako bi razvijale motoriku dece. Podloga mora da bude takva da dete prilikom pada ne doživi ozbiljniju povredu, da se zapravo mogućnost povrede svede na minimum, jer ih je nemoguće u potpunosti eliminisati.

Pravilnik je definisao rok od tri godine da se sva igrališta dovedu u bezbedno stanje, to znači da će nova da se izrađuju u skladu sa standardima i drugim zahtevima iz Pravilnika, a postojeća će za te tri godine morati da se prilagode. Oprema koja nije ispravna moraće da se ukloni ili popravi, a kazne za kršenje zahteva Pravilnika su zakonom propisane.

Pravilnikom je po prvi put tačno definisana odgovornost prema svim akterima u odnosu na dečja igrališta. Odgovornost za stavljanje u upotrebu bezbednih igrališta  je na vlasniku, što je u najvećem broju slučajeva lokalna samouprava koja će i finansirati „prilagođavanje“ postojećih igrališta evropskim standardima. Kada dođe do oštećenja sprava i drugih elemenata u okviru igrališta troškove popravke snosiće vlasnik, odnosno osiguravajuće kuće, ukoliko vlasnici osiguraju igrališta.

 

Lokalne samouprave i ostali vlasnici dečjih igrališta su u obavezi da vode evidenciju i da na zahtev, obaveštavaju Ministarstvo privrede o, npr. kako će i kada vršiti rekonstrukciju postojećih igrališta kako bi što manji broj igrališta po isteku roka bio zatvoren.
Kada je u pitanju nadležnost za nadzor stanja na igralištima, u najvećoj meri je za to zadužena tržišna inspekcija, ali i komunalna koja će raditi u saradnji sa lokalnim samoupravama.

U Pravilniku Republika Srbija implementira najnovije evropske trendove u ovoj oblasti, iskustva susednih zemalja, kao i zemalja članica EU.

Na sledećem linku možete preuzeti prezentaciju Pravilnika sa poslednjeg Seminara, održanog u prostorijama Ministarstva privrede, novembra 2019. godine, sa posebnim osvrtom na proizvođače, uvoznike i one koji se bave pisanjem tenderske dokumentacije u ovoj oblasti.

Izvod iz registra imenovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti (poslednja izmena jul 2021):

Ministarstvo privrede je pripremilo Vodič za primenu Pravilnika o bezbednosti dečjih igrališta. Ovaj vodič ima za cilj da razjasni brojne nedoumice u vezi sa primenom Pravilnika. Imajuću na umu da oblast dečjih igrališta nikada ranije nije bila regulisana i uzimajući u obzir opštu svest o korišćenju i upotrebi standarda doprinos vodiča može da bude značajan.

Upravo su navedeni razlozi kulminirali odlukom da se jedan ovakav vodič i realizuje.