Ploče iverice

Ova oblast uređena je Pravilnikom o zahtevima za ploče iverice ("Službeni glasnik RS", broj 101/16). Ovim pravilnikom se propisuju tehnički i drugi zahtevi koji moraju biti ispunjeni za stavljanje na tržište ploča iverica i OSB ploča za opštu namenu, postupak ocenjivanja usaglašenosti, zahtevi koje mora da ispuni telo za ocenjivanje usaglašenosti, vrsta i sadržaj isprave i znak usaglašenosti.

Naime, Naredba o obaveznom atestiranju ploča iverica za opštu upotrebu i građevinarstvo („Službeni list SFRJ”, broj 61/83), koja je između ostalog, regulisala i ploče iverice za opštu upotrebu, je stavljena van snage u februaru 2016. godine jer je sadržala zastarela, nekonzistentna i previše detaljna tehničko-tehnološka rešenja i pravila koja su predstavljala nepotrebna ograničenja i opterećenja, kako za proizvođače tako i za uvoznike. Nakon ukidanja iste, sprovedene su analize i održan veći broj sastanaka sa odgovarajućim privrednim subjektima, gde je ustanovljeno da se na tržištu Republike Srbije isporučuje veliki broj nebezbednih i nekvalitetnih ploča iverica za opštu namenu.

Uzimajući u obzir navedeno, Ministarstvo privrede je izradilo novi Predlog pravilnika o zahtevima za ploče iverice.

Pri izradi Predloga pravilnika uzeta su u obzir najnovija tehničko tehnološka rešenja, odnosno najnovije tehnologije izrade ploča iverica i OSB ploča kojima se privredni subjekti u Republici Srbiji mogu prilagoditi, kao i najnovije verzije standarda iz navedene oblasti koje je Institut za standardizaciju Srbije preuzeo kao redovnu aktivnost usklađivanja sa evropskim standardima, a sve u cilju da se na tržište Republike Srbije stavljaju tehnološki napredniji, kvalitetniji i bezbedniji proizvodi.