Актуелности

20. 06. 2014. Актуелности

ОДРЖАН САСТАНАК ЕКСПЛАНАТОРНОГ СКРИНИНГА ЗА ПОГЛАВЉЕ 1 - Кретање роба

У Бриселу је од 17. до 20. јуна 2014. год. одржан eкспланаторни скрининг за Поглавље 1 - Кретање роба на коме су учествовали представници надлежних институција предвођени ...

11. 06. 2014. Актуелности

Обавештење о промени износа републичких административних такси (метрологија, технички прописи)

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број: 57/14 од 30. маја 2014. године објављени су Усклађени динарски износи из тарифе републичких административних такси ...

03. 06. 2014. Актуелности

Издaвaњe дoмaћих испрaвa o усaглaшeнoсти нa oснoву инoстрaних, бeз поновног испитивaњa прoизвoдa

Обaвeштeњe у вeзи сa издaвaњeм дoмaћих испрaвa o усaглaшeнoсти нa oснoву инoстрaних испрaвa, бeз поновног испитивaњa прoизвoдa, oднoснo сeртификaциje или оцењивања усаглашености ...

30. 05. 2014. Актуелности

Хуманитарна помоћ и увоз производа и опреме

Обавештење о потреби прибављања исправа о усаглашености за производе из надлежности Mинистарства привреде, који се увозе као хуманитарна помоћ или донација за отклањање последица ...

15. 04. 2014. Актуелности

Објављени Водичи за примену Правилника о означавању обуће („Службени гласник РС”, број 1/14) и Правилника о означавању и обележавању текстилних производа („Службени гласник РС”, број 1/14).

Водичи су припремљени са циљем да помогну корисницима текстилних производа и обуће, привредним субјектима и свим другим заинтересованим странама на које се односе Правилник ...

10. 04. 2014. Актуелности

Објављени правилници о влагомерима за зрна житарица и семенке уљарица, алкохолометрима, и мерилима нивоа звука

Правилник о влагомерима за зрна житарица и семенке уљарица, Правилник о алкохолометрима и Правилник о мерилима нивоа звука објављени су у „Службеном гласнику Републике Србије” ...

10. 04. 2014. Актуелности

Објављени списак српских стандарда из области мерила и списак српских стандарда (нормативних докумената) из области мерила

Списак српских стандарда из области мерила и Списак српских стандарда (нормативних докумената) из области мерила објављени су у „Службеном гласнику Републике Србије”, број ...

08. 04. 2014. Актуелности

Годишњи састанак овлашћених тела за обављање послова оверавања мерила

Представници Сектора за инфраструктуру квалитета Министарства привреде, учествовали су на састанку овлашћених тела за обављање послова оверавања мерила и презентовали искуства ...

04. 04. 2014. Актуелности

Обавештење у вези са обнављањем решења којим је утврђена испуњеност услова за обављање послова оверавања мерила

У складу са чланом 9. став 6. Закона о метрологији („Службени гласник РС”, број 30/10) овлашћено тело, ако жели да настави са обављањем послова оверавања мерила, мора поднети ...

27. 03. 2014. Актуелности

ТАРИФНИ СТАВОВИ И ПРИМЕНА ТЕХНИЧКИХ ПРОПИСА НА ПРОИЗВОДЕ

Тумачење Прилога 5А Одлуке о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа („Службени гласник РС”, број 49/13) (у даљем тексту ...

Званично време Републике Србије

Анкете