Актуелности

04. 02. 2014. Актуелности

Објављен Правилник о мерним системима за компримована гасовита горива за возила

Правилник о мерним системима за компримована гасовита горива за возила објављен је у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 9/14, 30. јануара 2014. године, а на снагу ...

14. 01. 2014. Актуелности

Објављен Правилник о означавању обуће као и Правилник о означавању и обележавању текстилних производа.

Правилник о означавању обуће и Правилник о означавању и обележавању текстилних производа објављени су у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 01/14, 06. 01. 2014 ...

09. 01. 2014. Актуелности

Објављен Правилник о медицинским термометрима и Правилник о бројилима реактивне електричне енергије класе тачности 2 и 3

Правилник о медицинским термометрима и Правилник о бројилима реактивне електричне енергије класе тачности 2 и 3 објављени су у „Службеном гласнику Републике Србије”, број ...

06. 01. 2014. Актуелности

Објављен Правилник о условима и начину давања овлашћења привредним субјектима и другим правним лицима за обављање послова испитивања и жигосања предмета од драгоцених метала, као и испитивања драгоцених метала и њихових легура

Правилник о условима и начину давања овлашћења привредним субјектима и другим правним лицима за обављање послова испитивања и жигосања предмета од драгоцених метала, као и ...

30. 12. 2013. Актуелности

Објављена три правилника из области метрологије

У новембру и децембру објављена су три правилника из области метрологије и то: Правилник о престанку важења одређених правилника („Службени гласник РС”, број 99/2013), Правилник ...

30. 12. 2013. Актуелности

Објављен правилник о начину испитивања и жигосања предмета од драгоцених метала, драгоцених метала и њихових легура

Правилник о начину испитивања и жигосања предмета од драгоцених метала, драгоцених метала и њихових легура („Службени гласник Републике Србије”, број 106/13) објављен је 5 ...

04. 12. 2013. Актуелности

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о стандардизацији

Министарство привреде спроводи јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о стандардизацији ...

15. 11. 2013. Актуелности

Уручене награде ''Оскар квалитета'' за 2013. годину

Уз подршку Министарства привреде Фондација за културу квалитета и изврсност – FQCE и часопис «Квалитет и изврсност» у сарадњи са Привредном комором Србије организовали су ...

13. 11. 2013. Актуелности

ОБАВЕШТЕЊЕ

Сектор за инфраструктуру квалитета Министарства привреде од 1. новембра 2013. налази се на новој адреси – Ресавска 24, Београд, III и IV спрат ...

23. 09. 2013. Актуелности

Мишљење у вези са применом Уредбе о начину признавања иностраних исправа и знакова усаглашености

Министарство привреде-Сектор за инфраструктуру квалитета дало мишљење у вези са применом појединих одредаба Уредбе о начину признавања иностраних исправа и знакова усаглашености ...