Законодавне новине

24. 01. 2017. Законодавне новине

Објављен Правилник о детекторима јонизујућег зрачења

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 4/17 од 20. јануара 2017. године објављен је Правилник о детекторима јонизујућег зрачења ...

16. 01. 2017. Законодавне новине

Објављен Правилник о условима за обављање послова оверавања мерила, начину овлашћивања и вођењу регистра овлашћених тела

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 2/17 од 13. јануара 2017. године објављен је Правилник о условима за обављање послова оверавања мерила, начину овлашћивања и ...

16. 01. 2017. Законодавне новине

Објављен Правилник o програму, условима и начину полагања стручног испита за обављање послова оверавања мерила

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 2/17 од 13. јануара 2017. године објављен је Правилник o програму, условима и начину полагања стручног испита за обављање послова ...

26. 12. 2016. Законодавне новине

Објављен Правилник о бројилима активне електричне енергије класе тачности 0,2 s

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 104/16 од 23. децембра 2016. године објављен је Правилник о бројилима активне електричне енергије класе тачности 0,2 s ...

23. 12. 2016. Законодавне новине

Објављен нови Правилник о захтевима за плоче иверице

Овим правилником, који је објављен у Службеном гласнику РС, број 101/2016, 16. децембра 2016. године, прописују се технички и други захтеви који морају бити испуњени за стављање ...

22. 12. 2016. Законодавне новине

Објављен нови Правилник о техничким и другим захтевима за котрљајне лежаје

Овим правилником, који је објављен у Службеном гласнику РС, број 98/2016, 8. децембра 2016. године, прописују се технички и други захтеви који морају бити испуњени за стављање ...

01. 12. 2016. Законодавне новине

Објављен Правилник о изменама и допуни Правилника о мерилима

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 95/16 од 30. новембра 2016. године објављен је Правилник о изменама и допуни Правилника о мерилима ...

16. 11. 2016. Законодавне новине

Јавна расправа o Предлогу правилника о прегледу лифтова у употреби

Министарство привреде – Сектор за инфраструктуру квалитета спроводи јавну расправу о Предлогу правилника о прегледу лифтова у употреби ...

08. 11. 2016. Законодавне новине

Јавна расправа o Предлогу правилника о безбедности лифтова

Министарство привреде – Сектор за инфраструктуру квалитета спроводи јавну расправу о Предлогу правилника о безбедности лифтова ...

28. 10. 2016. Законодавне новине

Јавна расправа o Предлогу правилника о опреми и заштитним системима намењеним за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама

Министарство привреде – Сектор за инфраструктуру квалитета спроводи јавну расправу о Предлогу правилника о опреми и заштитним системима намењеним за употребу у потенцијално ...