Законодавне новине

01. 12. 2016. Законодавне новине

Објављен Правилник о изменама и допуни Правилника о мерилима

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 95/16 од 30. новембра 2016. године објављен је Правилник о изменама и допуни Правилника о мерилима ...

16. 11. 2016. Законодавне новине

Јавна расправа o Предлогу правилника о прегледу лифтова у употреби

Министарство привреде – Сектор за инфраструктуру квалитета спроводи јавну расправу о Предлогу правилника о прегледу лифтова у употреби ...

08. 11. 2016. Законодавне новине

Јавна расправа o Предлогу правилника о безбедности лифтова

Министарство привреде – Сектор за инфраструктуру квалитета спроводи јавну расправу о Предлогу правилника о безбедности лифтова ...

28. 10. 2016. Законодавне новине

Јавна расправа o Предлогу правилника о опреми и заштитним системима намењеним за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама

Министарство привреде – Сектор за инфраструктуру квалитета спроводи јавну расправу о Предлогу правилника о опреми и заштитним системима намењеним за употребу у потенцијално ...

13. 10. 2016. Законодавне новине

Нови Предлог правилника о плочама иверица

Министарство привреде је у марту 2016. године укинуло Наредбу о обавезном атестирању плоча иверица за општу употребу и грађевинарство, након детаљних анализа проблема на тршишту ...

25. 08. 2016. Законодавне новине

Јавна расправа Предлога правилника о техничким и другим захтевима за котрљајне лежаје

Министарство привреде – Сектор за инфраструктуру квалитета спроводи јавну расправу Предлога правилника о техничким и другим захтевима за котрљајне лежаје ...

27. 07. 2016. Законодавне новине

Јавна расправа о предлозима метролошких подзаконских аката

Министарство привреде и Дирекција за мере и драгоцене метале спроводи јавну расправу о предлозима подзаконских аката припремљених у складу са новим Законом о метрологији ...

01. 07. 2016. Законодавне новине

Објављен нови Правилник о безбедности машина

Правилник о безбедности машина објављен је у „Службеном гласнику РС“, број 58/2016 од 22. јуна 2016 ...

01. 07. 2016. Законодавне новине

Обавештење о промени износа републичких административних такси

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 50/16 од 3. јуна 2016. године објављени су Усклађени динарски износи из тарифе републичких административних такси. Усклађени ...

17. 06. 2016. Законодавне новине

Округли сто „Испуњавање обавеза из Мерила 1 у циљу отварања преговора у поглављу 1 – Слободно кретање робе“

У Привредној комори Србије одржан Округли сто „Испуњавање обавеза из Мерила 1 у циљу отварања преговора у поглављу 1 – Слободно кретање робе“ ...