Актуелности

01. 07. 2016. Актуелности

Обавештење о промени износа републичких административних такси

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 50/16 од 3. јуна 2016. године објављени су Усклађени динарски износи из тарифе републичких административних такси. Усклађени ...

17. 06. 2016. Актуелности

Округли сто „Испуњавање обавеза из Мерила 1 у циљу отварања преговора у поглављу 1 – Слободно кретање робе“

У Привредној комори Србије одржан Округли сто „Испуњавање обавеза из Мерила 1 у циљу отварања преговора у поглављу 1 – Слободно кретање робе“ ...

20. 04. 2016. Актуелности

Обавештење о измени Обрасца захтева за именовање тела за оцењивање усаглашености

Измењен је Образац захтева за именовање тела за оцењивање усаглашености ...

16. 06. 2016. Актуелности

Објављен нови Правилник о утврђивању листе српских стандарда из области опште безбедности производа

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 48/16, од 25. маја 2016. године објављен је нови Правилник о утврђивању листе српских стандарда из области опште безбедности производа ...

27. 05. 2016. Актуелности

Позивање техничких прописа на српске стандарде

Мишљења Министарства привреде која се односе на повлачење конфликтних стандарда, важење техничких прописа који се позивају на такве стандарде и сл ...

21. 03. 2016. Актуелности

Прописи, директиве и стандарди на једном месту

Национални прописи који упућују на српске стандарде од сада се могу наћи на једном месту – на интернет презентацији Института за стандардизацију Србије ...

14. 03. 2016. Актуелности

Објављен Списак српских стандарда у области ЛЗО

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 19/16 од 2. марта 2016. године објављен је Списак српских стандарда из области личне заштитне опреме ...

11. 03. 2016. Актуелности

Одржан округли сто на тему примене Правилника о личној заштитној опреми („Службени гласник РС”, број 100/11)

У Министарству привреде, Сектор за инфраструктуру квалитета, дана 23. фебруара 2016. године одржан је округли сто, односно консултативни састанак, на тему примене Правилника ...

04. 03. 2016. Актуелности

Дирекција за мере и драгоцене метале надлежна за послове овлашћивања тела за обављање послова оверавања мерила

Обавештавамо подносиоце захтева за овлашћивање послова оверавања мерила и овлашћена тела за обављање послова оверавања мерила да је од 4. марта 2016. године када је ступио ...

03. 03. 2016. Актуелности

Објављен Закон о метрологији

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 15/16 од 25. фебруара 2016. године објављен је Закон о метрологији ...