Актуелности

12. 01. 2016. Актуелности

Српски знак усаглашености и плоче иверице

За производе који су задовољили захтеве Наредбе о обавезном атестирању плоча иверица за општу употребу и грађевинарство („Службени лист СФРЈ”, број 61/83 - у даљем тексту ...

29. 12. 2015. Актуелности

Плоче иверице и контролне картице

Анализирајући важеће техничке прописе у области плоча иверица и учестале примедбе привреде која указује на низ проблема у примени захтева дефинисаних стандардима на које се ...

13. 11. 2015. Актуелности

Завршена јавна расправа о Нацрту закона о метрологији

Јавна расправа о Нацрту закона о метрологији завршена је 30. октобра 2015. године ...

13. 11. 2015. Актуелности

Укинут Правилник о техничким и другим захтевима за намештај („Службени гласник РС”, бр. 56/09)

Анализирајући важеће техничке прописе у овој области и учестале примедбе привреде која указује на застарелост и превазиђеност захтева дефинисаних стандардима на које се Правилник ...

13. 11. 2015. Актуелности

Донета Стратегија унапређења система инфраструктуре квалитета 2015-2020

На седници Владе 30. октобра 2015. године донета је Стратегија унапређења система инфраструктуре квалитета у Републици Србији за период 2015-2020. године и објављена у „Службеном ...

04. 11. 2015. Актуелности

Јавна расправа о Предлогу правилника о безбедности машина

Министарство привреде спроводи јавну расправу о Предлогу правилника о безбедности машина ...

30. 10. 2015. Актуелности

Јавна расправа о Предлогу правилника о електромагнетској компатибилности

Министарство привреде спроводи јавну расправу о Предлогу правилника о електромагнетској компатибилности ...

30. 10. 2015. Актуелности

Јавна расправа о Предлогу правилника о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона

Министарство привреде спроводи јавну расправу о Предлогу правилника о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона ...

26. 10. 2015. Актуелности

Твининг пројекат „Јачање капацитета националног система за инфраструктуру квалитета и тела за оцену усаглашености“

Циљ пројекта је да се повећа конкурентност српских предузећа и индустрије на тржишту ...

22. 10. 2015. Актуелности

Завршена јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о контроли предмета од драгоцених метала

Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о контроли предмета од драгоцених метала завршена је 14. Октобра 2015. године ...