Актуелности

12. 07. 2017. Актуелности

Водич за примену прописа у области лифтова

Сектор за квалитет и безбедност производа Министарства привреде припремио је нови Водич за примену прописа у области лифтова ...

11. 04. 2017. Актуелности

Безбедност нема цену

Који се знак усаглашености ставља на производе у Републици Србији? Усаглашеност производа са битним захтевима из српских техничких прописа означава се стављањем на на производ ...

16. 11. 2016. Актуелности

Јавна расправа o Предлогу правилника о прегледу лифтова у употреби

Министарство привреде – Сектор за инфраструктуру квалитета спроводи јавну расправу о Предлогу правилника о прегледу лифтова у употреби ...

18. 10. 2016. Актуелности

ПРЕДСТАВЉЕН НАЦРТ СТРАТЕГИЈЕ И АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ХАРМОНИЗОВАНУ ОБЛАСТ

У Привредној комори Србије представљен је Нацрт стратегије и Акциони план за хармонизовану област, у оквиру поглавља 1 – Слобода кретања робе ...

22. 09. 2016. Актуелности

Радионицa o безбедности играчака

Министарство привреде, у сарадњи са Министарством здравља и ИПА твининг пројектом организовало је Радионицу “Безбедност играчака и инспекцијска контрола у пракси" ...

01. 09. 2016. Актуелности

АТС на новој адреси

Обавештавамо вас да је Акредитационо тело Србије сада на новој адреси: Влајковићева 3, V спрат 11103 Београд 6, Србија ...

01. 07. 2016. Актуелности

Обавештење о промени износа републичких административних такси

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 50/16 од 3. јуна 2016. године објављени су Усклађени динарски износи из тарифе републичких административних такси. Усклађени ...

17. 06. 2016. Актуелности

Округли сто „Испуњавање обавеза из Мерила 1 у циљу отварања преговора у поглављу 1 – Слободно кретање робе“

У Привредној комори Србије одржан Округли сто „Испуњавање обавеза из Мерила 1 у циљу отварања преговора у поглављу 1 – Слободно кретање робе“ ...

20. 04. 2016. Актуелности

Обавештење о измени Обрасца захтева за именовање тела за оцењивање усаглашености

Измењен је Образац захтева за именовање тела за оцењивање усаглашености ...

16. 06. 2016. Актуелности

Објављен нови Правилник о утврђивању листе српских стандарда из области опште безбедности производа

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 48/16, од 25. маја 2016. године објављен је нови Правилник о утврђивању листе српских стандарда из области опште безбедности производа ...