Актуелности

03. 03. 2016. Актуелности

Објављен Закон о изменама и допунама Закона о контроли предмета од драгоцених метала

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 15/16 од 25. фебруара 2016. године објављен је Закон о изменама и допунама Закона о контроли предмета од драгоцених метала ...

26. 02. 2016. Актуелности

Укинута наредба о обавезном атестирању плоча иверица

Министар привреде донео је Наредбу о престанку важења Наредбе о обавезном атестирању плоча иверица за општу употребу и грађевинарство из 1983. године ...

18. 02. 2016. Актуелности

Објављен Списак српских стандарда из области вага са неаутоматским функционисањем

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 10/16 од 8. фебруара 2016. године објављен је Списак српских стандарда из области вага са неаутоматским функционисањем ...

08. 02. 2016. Актуелности

Објављен Правилник о дозиметрима

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 9/16 од 5. фебруара 2016. године објављен је Правилник о дозиметрима ...

04. 02. 2016. Актуелности

Јован Петровић: Стандарди олакшавају пословање

Јован Петровић, в.д. помоћника министра привреде, био је гост Јутарњег програма РТС, 2. фебруара 2016. године ...

12. 01. 2016. Актуелности

Објављен Правилник о измени Правилника о мерилима брзине возила у саобраћају

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 111/15 од 29. децембра 2015. године објављен је Правилник о измени Правилника о мерилима брзине возила у саобраћају ...

12. 01. 2016. Актуелности

Српски знак усаглашености и плоче иверице

За производе који су задовољили захтеве Наредбе о обавезном атестирању плоча иверица за општу употребу и грађевинарство („Службени лист СФРЈ”, број 61/83 - у даљем тексту ...

29. 12. 2015. Актуелности

Плоче иверице и контролне картице

Анализирајући важеће техничке прописе у области плоча иверица и учестале примедбе привреде која указује на низ проблема у примени захтева дефинисаних стандардима на које се ...

13. 11. 2015. Актуелности

Завршена јавна расправа о Нацрту закона о метрологији

Јавна расправа о Нацрту закона о метрологији завршена је 30. октобра 2015. године ...