Актуелности

27. 05. 2016. Актуелности

Позивање техничких прописа на српске стандарде

Мишљења Министарства привреде која се односе на повлачење конфликтних стандарда, важење техничких прописа који се позивају на такве стандарде и сл ...

21. 03. 2016. Актуелности

Прописи, директиве и стандарди на једном месту

Национални прописи који упућују на српске стандарде од сада се могу наћи на једном месту – на интернет презентацији Института за стандардизацију Србије ...

14. 03. 2016. Актуелности

Објављен Списак српских стандарда у области ЛЗО

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 19/16 од 2. марта 2016. године објављен је Списак српских стандарда из области личне заштитне опреме ...

11. 03. 2016. Актуелности

Одржан округли сто на тему примене Правилника о личној заштитној опреми („Службени гласник РС”, број 100/11)

У Министарству привреде, Сектор за инфраструктуру квалитета, дана 23. фебруара 2016. године одржан је округли сто, односно консултативни састанак, на тему примене Правилника ...

04. 03. 2016. Актуелности

Дирекција за мере и драгоцене метале надлежна за послове овлашћивања тела за обављање послова оверавања мерила

Обавештавамо подносиоце захтева за овлашћивање послова оверавања мерила и овлашћена тела за обављање послова оверавања мерила да је од 4. марта 2016. године када је ступио ...

03. 03. 2016. Актуелности

Објављен Закон о метрологији

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 15/16 од 25. фебруара 2016. године објављен је Закон о метрологији ...

03. 03. 2016. Актуелности

Објављен Закон о изменама и допунама Закона о контроли предмета од драгоцених метала

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 15/16 од 25. фебруара 2016. године објављен је Закон о изменама и допунама Закона о контроли предмета од драгоцених метала ...

26. 02. 2016. Актуелности

Укинута наредба о обавезном атестирању плоча иверица

Министар привреде донео је Наредбу о престанку важења Наредбе о обавезном атестирању плоча иверица за општу употребу и грађевинарство из 1983. године ...

18. 02. 2016. Актуелности

Објављен Списак српских стандарда из области вага са неаутоматским функционисањем

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 10/16 од 8. фебруара 2016. године објављен је Списак српских стандарда из области вага са неаутоматским функционисањем ...

08. 02. 2016. Актуелности

Објављен Правилник о дозиметрима

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 9/16 од 5. фебруара 2016. године објављен је Правилник о дозиметрима ...