Законодавне новине

08. 01. 2020. Законодавне новине

Објављен Правилник о анализаторима за мерење садржаја протеина у житу

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 96/19 од 31. децембра 2019. године објављен је Правилник о анализаторима за мерење садржаја протеина у житу ...

17. 12. 2019. Законодавне новине

Објављен Правилник о оверавању медицинских термометара

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 88 од 13. децембра 2019. године објављен је Правилник о оверавању медицинских термометара ...

17. 12. 2019. Законодавне новине

Објављен Правилник о оверавању манометара за мерење крвног притиска

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 88 од 13. децембра 2019. године објављен је Правилник о оверавању манометара за мерење крвног притиска ...

17. 12. 2019. Законодавне новине

Објављен Правилник о изменама и допунама правилника о означавању и обележавању текстилних производа

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 86/19 од 6. децембра 2019. године објављен је Правилник о изменама и допунама правилника о означавању и обележавању текстилних ...

21. 07. 2019. Законодавне новине

Oбјављени нови спискови српских стандарда из области ЛВД и ЕМЦ

У „Службеном гласнику РС”, број 37/2019 од 31. маја 2019. године oбјављени нови спискови српских стандарда из области ЛВД и ЕМЦ ...

18. 07. 2019. Законодавне новине

Правилник о непокретним резервоарима

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 50/19 од 12. јула 2019. године објављен је Правилник о непокретним резервоарима ...

18. 07. 2019. Законодавне новине

Правилник о изменама правилника о мерилима брзине возила у саобраћају

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 50/19 од 12. јула 2019. године објављен је Правилник о изменама правилника о мерилима брзине возила у саобраћају ...

27. 06. 2019. Законодавне новине

Правилник о изменама правилника о врстама мерила која подлежу законској контроли

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 45/19 од 21. јуна 2019. године објављен је Правилник о изменама правилника о врстама мерила која подлежу законској контроли ...

14. 06. 2019. Законодавне новине

Унапређен Правилник о безбедности дечјих игралишта

Измењени Правилник о безбедности дечјих игралишта објављен у „Службеном гласнику РС”, број 41/19 од 11. јуна 2019. године ...

08. 04. 2019. Законодавне новине

Учествујте у јавној расправи о Нацрту Закона о предметима од драгоцених метала

Министарство привреде спроводи јавну расправу о Нацрту закона о предметима од драгоцених метала у периоду од 10. до 30. априла 2019. године ...