Законодавне новине

07. 12. 2021. Законодавне новине

Правилник о државним жиговима за предмете од драгоцених метала

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 114/21 од 30. новембра 2021. године објављен је Правилник о државним жиговима за предмете од драгоцених метала ...

23. 11. 2021. Законодавне новине

Правилник о безбедности дечијих игралишта од данас обавезан за сва игралишта

Сва дечија игралишта од данас морају да испуњавају захтеве у складу са Правилником о безбедности дечјих игралишта, чија примена ступа на снагу ...

03. 09. 2021. Законодавне новине

Донета Одлука о изменама и допунама Оснивачког акта Акредитационог тела Србије

На седници одржаној дана 5. августа 2021. године Влада Републике Србије донела је Одлуку о изменама и допунама Оснивачког акта Акредитационог тела Србије ...

10. 06. 2021. Законодавне новине

Предлог закона о метрологији

Влада Републике Србије је на седници одржаној 3. јуна 2021. године, утврдила Предлог закона о метрологији ...

17. 05. 2021. Законодавне новине

Донет Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 49/21 од 14. маја 2021. године објављен је нови Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености ...

11. 05. 2021. Законодавне новине

Донет Закон о изменама и допунама закона о акредитацији

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 47/21 од 10. маја 2021. године објављен је Закона о изменама и допунама Закона о акредитацији, који ступа на снагу 18. маја ...

11. 05. 2021. Законодавне новине

Закон о предметима од драгоцених метала

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 47/21 од 10. маја 2021. године објављен је Закон о предметима од драгоцених метала ...

27. 04. 2021. Законодавне новине

Правилник о друмским и железничким цистернама са мерењем нивоа

У „Службеном гласнику Републике Србије”, број 41/21 од 23. априла 2021. године објављен је Правилник о друмским и железничким цистернама са мерењем нивоа ...

26. 04. 2021. Законодавне новине

Влада Републике Србије утврдила Предлога закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености

Влада Републике Србије је на седници одржаној 22. априла 2021. године, утврдила Предлог закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености ...

19. 04. 2021. Законодавне новине

Објављен Списак српских стандарда из области лифтова

У службеном гласнику број 38/2021 од 16. априла 2021 године објављен је нови Списак српских стандарда из области лифтова којим су преузети хармонизовани стандарди из области ...