Harmonizovani evropski standardi

Značajan element novog pristupa je uključenje evropskih tela za standardizaciju (CEN, CENELEC, ETSI) radi razvoja posebno formiranih specifikacija zasnovanih na bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost određene direktive novog pristupa.  

Harmonizovani standard nije deo zakonodavnog sistema kao što je to direktiva, ali se može karakterisati kao preporuka i uputstvo za proizvođače. Ako proizvođač izrađuje proizvode u skladu sa odgovarajućim harmonizovanim standardima, postoji pretpostavka da je taj proizvod usaglašen sa bitnim zahtevima direktive(a) za zdravlje i bezbednost. Samim tim usaglašenost sa standardom predstavlja pretpostavku usaglašenosti sa bitnim propisanim zahtevima direktive.  

Za svaku direktivu komisija EU daje nalog odgovarajućem telu za standardizaciju da izradi odgovarajući broj standarda u skladu sa datom listom tema. Takvi standardi se donose kao harmonizovani standardi. Postupak za izradu nacrta i usvajanje harmonizovanih standarda isti je kao i za druge standarde. Komisija ne učestvuje direktno u radu na standardizaciji ali će svakako odrediti stručnjaka koji će proveriti nacrt predloga da li je usaglašen sa bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost direktive o kojoj se radi. Komisija nema pravo glasa u postupku usvajanja. Spisak usvojenih harmonizovanih standarda koji prate određenu direktivu objavljuje se u službenom glasilu EZ. Svaka država članica je dužna da takav standard prednese u svoj nacionalni sistem standardizacije, kao i da isključi postojeće standarde koji su u suprotnosti sa harmonizovanim standardom.