Lična zaštitna oprema (LZO)

Za transponovanje i implementaciju Uredbe EU 2016/425 Evropskog parlamenta i Saveta od 9. marta 2016. godine o usaglašavanju propisa država članica o ličnoj zaštitnoj opremi, odnosno donošenje tehničkih propisa iz oblasti lične zaštitne opreme nadležno je Ministarstvo privrede - Sektor za kvalitet i bezbednost proizvoda.

Ova oblast je uređena Pravilnikom o ličnoj zaštitnoj opremi (''Službeni glasnik RS'', broj 23/2020) koji je usklađen sa svim načelima i bitnim zahtevima iz Uredbe EU 2016/425 Evropskog parlamenta i Saveta od 9. marta 2016. godine o usaglašavanju propisa država članica o ličnoj zaštitnoj opremi. Prilikom izrade ovog pravilnika, osim navedeneUredbe EU, uzeta su u obzir i rešenja iz referentnih propisa EU u oblasti tehničkog zakonodavstva, a naročito iz Odluke Evropskog parlamenta i Saveta o zajedničkom okviru za trgovanje proizvodima broj 768/2008. 

Pravilnik je praćen Spiskom srpskih standarda iz oblasti lične zaštitne opreme a poslednja verzija ovog spiska objavljena je u „Sl. glasniku RS”, 90/2020 od 26.juna 2020 godine. Ovaj spisak se redovno ažurira u skladu sa spiskom harmonizovanih standarda objavljenim u Službenom listu EU i usklađen je sa spiskom standarda  sa referentne liste evropskih harmonizovanih standarda od 18. maja 2020. godine.

 

Održan okrugli sto na temu primene Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi („Službeni glasnik RS”, broj 100/11), dana 23. februara 2016. godine (pročitajte celu vest)