Lična zaštitna oprema (LZO)

Za transponovanje i implementaciju Direktive 89/686/EEZ, odnosno donošenje tehničkih propisa iz oblasti lične zaštitne opreme nadležno je Ministarstvo privrede - Sektor za kvalitet i bezbednost proizvoda.

Ova oblast je uređena Pravilnikom o ličnoj zaštitnoj opremi (''Službeni glasnik RS'', broj 100/11) koji je usklađen sa svim načelima i bitnim zahtevima iz Direktive 89/686/EEZ o ličnoj zaštitnoj opremi, kao i njenim izmenama iz Direktive 93/68/EEZ, Direktive 93/95/EEZ i Direktive 96/58/EEZ. Prilikom izrade ovog pravilnika, osim navedenih direktiva EU, uzeta su u obzir i rešenja iz referentnih propisa EU u oblasti tehničkog zakonodavstva, a naročito iz Odluke Evropskog parlamenta i Saveta o zajedničkom okviru za trgovanje proizvodima broj 768/2008. 

Pravilnik je praćen Spiskom srpskih standarda iz oblasti lične zaštitne opreme a poslednja verzija ovog spiska objavljena je u „Sl. glasniku RS”, broj 19/16. Ovaj spisak se redovno ažurira u skladu sa spiskom harmonizovanih standarda objavljenim u Službenom listu EU.

 

Održan okrugli sto na temu primene Pravilnika o ličnoj zaštitnoj opremi („Službeni glasnik RS”, broj 100/11), dana 23. februara 2016. godine (pročitajte celu vest)