Mašine

Usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa tehničkim zakonodavstvom EU, odnosno donošenje tehničkih propisa u oblasti bezbednosti mašina je u nadležnosti Ministarstva privrede.

Na osnovu Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti, ministar privrede je doneo Pravilnik o bezbednosti mašina („Službeni glasnik RS“, broj 58/16) koji je u potpunosti usklađen sa svim načelima i bitnim zahtevima iz Direktive 2006/42/EZ o mašinama i njenim izmenama i dopunama iz Direktive 2009/127/EZ. 

Ovaj pravilnik je počeo da se primenjuje od 1. septembra 2016. godine, do kada je u primeni bio Pravilnik o bezbednosti mašina („Službeni glasnik RS“, broj 13/10).  

Novim pravilnikom su po prvi put utvrđeni specifični bitni zahtevi za zaštitu zdravlja i bezbednosti koji se odnose na zaštitu životne sredine i koji se primenjuju na mašine za nanošenje pesticida. Ovi bitni zahtevi su sadržani u odeljku 2.4. Priloga 1 Pravilnika. Osim usklađivanja sa propisima EU u delu koji se odnosi na mašine za nanošenje pesticida, novim pravilnikom je ukinuta obaveza pribavljanja potvrda o usaglašenosti za pojedine vrste mašina. Od dana početka primene novog pravilnika, tj. od 1. septembra 2016. godine, obaveza pribavljanja potvrde o usaglašenosti odnosi se isključivo na prenosne alate sa elektromotorima nazivnog naizmeničnog napona do 250 V za upotrebu u domaćinstvu i sličnu upotrebu. 

Pravilnik je praćen Spiskom srpskih standarda iz oblasti bezbednosti mašina koji se ažurira u skladu sa spiskom (evropskih) harmonizovanih standarda objavljenom u Službenom listu EU. U službenom glasniku RS, br. 22/17 od 12. marta 2017. godine, objavljen je novi Spisak srpskih standarda iz oblasti mašina.Ovim spiskom zamenjuje se Spisak srpskih standarda iz oblasti mašina od 14. aprila 2015. godine („Sl. glasnik RS“ br. 34/15). 

Sektor za kvalitet i bezbednost proizvoda Ministarstva privrede pripremio je Vodič za primenu Pravilnika o bezbednosti mašina sa ciljem da pomogne svim privrednim subjektima (proizvođačima, uvoznicima, distributerima mašina), nadležnim inspektorima u okviru tržišnog nadzora, nadležnim organima za bezbednost i zdravlje na radu, ali i drugim zainteresovanim stranama na koje se odnosi, odnosno koji primenjuju ovaj pravilnik, kao što su imenovana tela za ocenjivanje usaglašenosti, standardizeri, udruženja potrošača i sl. 

Tela za ocenjivanje usaglašenosti koja su imenovana za obavljanje poslova ocenjivanja usaglašenosti u skladu sa Pravilnikom o bezbednosti mašina („Službeni glasnik RS“, broj 13/10), obavljaju te poslove, u skladu sa novim pravilnikom, od dana početka njegove primene do okončanja postupka imenovanja u skladu sa novim pravilnikom, ako su podnela zahtev za imenovanje za obavljanje poslova ocenjivanja usaglašenosti u skladu sa novim pravilnikom najkasnije u roku od tri meseca od dana početka njegove primene, odnosno do 1. decembra 2016. godine. Kvalitet A.D. iz Niša i Jugoinspekt Beograd A.D. su jedina tela za ocenjivanje usaglašenosti koja su u propisanom roku podnela zahtev za imenovanje u skladu sa novim pravilnikom, odnosno jedina tela koje mogu da izdaju potvrde o usaglašenosti u skladu sa Pravilnikom o bezbednosti mašina („Službeni glasnik RS“, broj 58/16).