Prethodno upakovani proizvodi

Prethodno upakovani proizvodi su proizvodi koji su upakovani bez prisustva kupca, pri čemu se količina tih proizvoda ne može promeniti bez promene pakovanja odnosno bez otvaranja pakovanja pri čemu nastaje vidno oštećenje. Merne boce su posude koje su izrađene od stakla ili drugog materijala koji ima istu čvrstinu i postojanost i pruža iste metrološke garancije kao i staklo.

Ova oblast je uređena Pravilnikom o prethodno upakovanim proizvodima („Službeni glasnik RS”, broj 30/18) koji je usklađen sa svim načelima i zahtevima iz Direktive 76/211/EEZ Saveta od 20. januara 1976. godine kojom se propisuje usaglašavanje propisa država članica koji se odnose na izradu određenih prethodno upakovanih proizvoda označenih masom ili zapreminom, koja je dopunjena: Direktivom Komisije broj 78/891/EEZ; Direktivom Evropskog Parlamenta i Saveta broj 2007/45/EZ, kao i Direktivom broj 75/107/EEZ Saveta od 19. decembra 1974. godine kojom se propisuje usaglašavanje propisa država članica koji se odnose na boce koje se koriste kao merne posude. Prilikom izrade ovog pravilnika, osim navedenih direktiva EU, uzeta su u obzir i rešenja iz referentnih propisa EU u oblasti tehničkog zakonodavstva, a naročito iz Odluke Evropskog parlamenta i Saveta o zajedničkom okviru za trgovanje proizvodima broj 768/2008, kao i rešenja u uporednoj pravnoj praksi u regionu.

Pravilnikom se propisuju zahtevi za prethodno upakovane proizvode i merne boce, odnosno boce koje se koriste kao merne posude. Puna primena Pravilnika o prethodno upakovanim proizvodima počela je 1. januara 2016. godine.

U Pravilnik je uneta i odredba kako bi se proizvođačima alkoholnih pića omogućilo da te proizvode pakuju u ambalažu sa nazivnom količinom od 750 ml, budući da je takva ambalaža zastupljena kod velikog broja proizvođača u Republici Srbiji koji svoje proizvode izvoze na tržišta van EU.

Odredbe pravilnika kojim je uređen postupak provere ispunjenosti zahteva za prethodno upakovane proizvode koji nemaju znak usaglašenosti malo „eˮ primenjuju se od 1. januara 2024. godine.