Лична заштитна опрема (LZO)

За транспоновање и имплементацију Директиве 89/686/ЕЕЗ, односно доношење техничких прописа из области личне заштитне опреме надлежно је Министарство привреде - Сектор за квалитет и безбедност производа.

Ова област је уређена Правилником о личној заштитној опреми (''Службени гласник РС'', број 100/11) који је усклађен са свим начелима и битним захтевима из Директиве 89/686/ЕЕЗ о личној заштитној опреми, као и њеним изменама из Директиве 93/68/ЕЕЗ, Директиве 93/95/ЕЕЗ и Директиве 96/58/ЕЕЗ. Приликом израде овог правилника, осим наведених директива ЕУ, узета су у обзир и решења из референтних прописа ЕУ у области техничког законодавства, а нарочито из Одлуке Европског парламента и Савета о заједничком оквиру за трговање производима број 768/2008. 

Правилник је праћен Списком српских стандарда из области личне заштитне опреме а последња верзија овог списка објављена је у „Сл. гласнику РС”, број 19/16. Овај списак се редовно ажурира у складу са списком хармонизованих стандарда објављеним у Службеном листу ЕУ.

 

Одржан округли сто на тему примене Правилника о личној заштитној опреми („Службени гласник РС”, број 100/11), дана 23. фебруара 2016. године (прочитајте целу вест)

Званично време Републике Србије

Анкете

Шта Вам се највише допада на иновираном порталу ТЕХНИС

дизајн
нова структура
садржај страна